Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Departament d'orientació

SÍNTESIS PROGRAMACIÓ 1r FPB SERVEIS A LA COMUNITAT

miércoles, 6 de octubre de 2021

SÍNTESIS PROGRAMACIÓ 1r FPB SERVEIS A LA COMUNITAT

Quadern d'orientació i Prematrícula per al curs 2021-2022

miércoles, 5 de mayo de 2021

Presentem a pares, mares i alumnes el quadern d'orientació i prematrícula per al curs 2019-2020. Recordem que davant qualsevol dubte o consideració, acudisquen als tutors i tutores.