Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Consell escolar municipal

És l'òrgan de consulta, compost per representants de tots els sectors afectats en la tasca educativa, per el que aquests participen en la programació general de l'ensenyament dins de l'àmbit del municipi.