Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

QUÍ SOM

Quí som

L'Institut d'Educació Secundària Enric Valor de Castalla és un centre que naix en el curs 1990/91, encara que ja funcionava des de 1986/87 com a secció de l'I.B. Fray Ignacio Barrachina (Ibi). Amb uns 400 alumnes matriculats i un claustre de 52 professors/es, en ell s'impartix tota l'E.S.O i el batxillerat en las modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i tecnologies. A més a més, ofertem dos cicles de Formació Professional Bàsica de dos nivells cadascú: Administració i Gestió, i Electricitat i Electrònica.

Fachada principal IES Enric Valor

El nostre centre ha procurat, des de la seua creació, donar un servei d'allò més eficaç possible al poble de Castalla, adaptant-se a les noves realitats educatives d'acord amb allò que la societat exigeix en cada moment i en contacte amb les famílies del seu alumnat. Així doncs, la nostra línea educativa ve marcada per la voluntat de ser un centre que acomplixca els requisits de l'ensenyament públic amb un esforç continu per la millora, és a dir, que intenta aconseguir l'equitat i l'excel·lència alhora, oferint a cada alumne l'atenció que necessita.

En aquest sentit, les nostres prioritats s'aglutinen en dos grans àmbits: el de l'atenció a la diversitat i el de la millora de la convivència. Com a conseqüència d'allò, el centre compta amb un equip de convivència que es dedica, a més de analitzar els problemes que en aquest sentit puguen eixir i oferir a l'equip directiu propostes, a realitzar una tasca importantíssima de mediació quan sorgixen conflictes. I, d'altra banda, es desenvolupen diversos programes d'atenció a la diversitat, com ara: els dos cicles de Formació Professional Bàsica, i PMAR a 3r de l'ESO.

Però tot això no seria possible sense la col·laboració i la implicació del professorat del nostre claustre, que any rere any, es mostra disposat a assumir els reptes que suposen aquestos programes i a acceptar les diverses propostes que se'ls va oferint, com són: la creació d'un equip de qualitat, l'el·laboració d'una revista anual (Clarió), la realització d'activitats d'educació medioambiental i d'animació lectora, la programació de cursos de formació per la professorat del centre. Gràcies a ells i a elles, intentem oferir l'educació de qualitat que els joves de Castalla es mereixen.

I no podem acabar aquesta presentació sense fer una al·lusió a la col·la boració i implicació també de l'AMPA, una col·laboració que, com a representat de una part indispensable de la comunitat educativa: les mares i els pares, resulta indispensable perquè els nostres objectius són els mateixos i només junts podrem aconseguir-los. I per la nostra part, pensem que els docents som co-educadors i, per tant, compartim amb ells la difícil tasca d'educar, en el sentit més ample, als nostres alumnes.