Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Orientació i Matrícula curs 23-24

28/05/2023

Imagens Notícia
ORIENTACIÓ I MATRÍCULA

Aquesta setmana comencem l'orientació acadèmica de l'alumnat per organitzar l'oferta educativa del proper curs.

Amb la finalitat de fer partícips l’alumnat i famílies en l’oferta educativa del centre, el nostre alumnat i els dels centres adscrits (CEIP Rico Sapena i Mª Assumpta) participaran en el procés de matrícula telemática; és un procés intern del centre destinat a conèixer les preferències acadèmiques de l’alumnat i poder així donar resposta als seus interessos.

Cal tenir en compte les següents consideracions:


  • Per a l’alumnat que ja està matriculat al centre i l’alumnat de 4t d’ESO del Ma Assumpta, habilitarem el formulari per realitzar la prematrícula del curs vinent, des del dilluns 15 fins el diumenge 21 de maig, ambdós inclosos, per a l’alumnat del CEIP Rico Sapena s’habilitarà una altra data, segons el que estableix el Pla de Transició. L’enllaç d’accés al formulari es troba a la pàgina web de l’institut, a l’apartat d’Orientació, l’alumnat del centre necessitarà l‘usuari i contrasenya del centre.

  • Facilitarem als alumnes la informació necessària per a la seua complementació i les possibles opcions a triar, a més la podran trobar al web del Centre. Poden consultar qualsevol dubte al tutor/a del seu grup de referència.

  • En aquest formulari arreplegarem les preferències per a la matrícula del pròxim curs acadèmic. Triaran les assignatures optatives, si volen cursar Religió Catòlica, itineraris, etc. El poden omplir i enviar més d’una vegada, es guardarà només l’ultima resposta.

  • L’elecció de la matèria optativa no és vinculant per al centre ja que l’assignació dependrà del nombre de sol·licituds, la disponibilitat de la plantilla i les decisions pedagògiques oportunes. Realitzarem l’assignació per ordre alfabètic, iniciant amb la lletra resultant del sorteig per als processos d’admissió per a cada curs escolar, i publicada en el DOGVA. Al formulari, l’alumnat indicarà l’ordre de preferència per a l’assignació d’optatives.

  • Una vegada tancat el termini, generarem un imprés complimentat amb la informació que van introduir en la matrícula, i el remetrem a les famílies per a la seua signatura i confirmació de les optatives, cosa que suposarà la confirmació de les vostres respostes.

  • L’alumnat que cursa 4ESO i vol accedir a Batxillerat ha de participar obligatòriament en el procés d’admissió convocat per la Conselleria d’Educació, aquest procediment serà del 4 fins el 12 de maig, però també emplenarà la matrícula per conèixer les seues preferències.

  • Tot l’alumnat que probablement s’integre en un programa (PAC, 1r PDC o 2n PDC) o sol·licite plaça en un cicle de Formació Professional Bàsica, ha de realitzar també la matrícula per al curs immediatament superior al que està matriculat. En el cas de ser admesos finalment en eixe programa, modificarem el contingut de la matrícula, o si són admesos en FPB, l’anul·laríem.

  • L’alumnat de l’ESO pot optar per cursar religió amb una càrrega horària d’una hora setmanal, esta matèria és curricular i avaluable, però la nota no computarà per la nota mitjana en els procediments selectius o d’admissió. Qui no la curse, rebrà atenció educativa, on realitzaran deures, esports, jocs de taula, activitats d’art, música, lectura,... aquesta atenció educativa no és evaluable i no pot tenir contingut curricular.

  • L’alumnat de 1r de Batxillerat pot optar per cursar religió amb una càrrega horària d’una hora setmanal fora de l’horari lectiu, qui no la curse podrà eixir del centre.


La realització d’aquesta matrícula ens permet tenir amb antelació, una previsió d’alumnat en cada nivell i en cada assignatura optativa per al pròxim curs amb la finalitat de poder organitzar millor els grups i la plantilla de professorat.

PRESENTACIONS D’ORIENTACIÓ

Alumnat de 6é Primària d'ESO: Orientació per a 1r ESO.

Alumnat de 1r d’ESO: Orientació per a 2n ESO

Alumnat de 2n d’ESO: Orientació per a 3r ESO

Alumnat de 3r d’ESO: Orientació per a 4t ESO/a>

Alumnat de 4t d’ESO: Orientació per a BATXILLERAT

Alumnat de 4t d’ESO: Orientació per a CICLES FORMATIUS

Alumnat de 1r de Batx: Orientació per a 2n Batx

FORMULARIS DE PREMATRÍCULA

Alumnat de 6é Primària d'ESO: Prematrícula 1r ESO 23-24

Alumnat de 1r d'ESO: Prematrícula 2n ESO 23-24

Alumnat de 2n d'ESO: Prematrícula 3r ESO 23-24

Alumnat de 3r d'ESO: Prematrícula 4t ESO 23-24

Alumnat de 4t d'ESO: Prematrícula 1r Batx 23-24

Alumnat de 1r de Batx: Prematrícula 2n Batx 23-24

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor