Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

INSTAL·LACIONS

Biblioteca

L'aula de música del Centre es troba en la segona planta, junt a l'aula de plàstica i al departament d'orientació, allunyada de les aules ordinàries.

Imatge  de la biblioteca 1 Imatge  de la biblioteca 2

La "Biblioteca" està en la primera planta, junt a les escales.

Consta de dues zones separades per unes portes d'alumini. La primera zona s'utilitza tant per els professors de guàrdia com per els alumnes. Els professors de guàrdia romanen en esta zona controlant qualsevol incidència que puga sorgir durant les hores que tenen guàrdia. Per altra banda, els alumnes (té capacitat per a uns 25) l'usen per a l'estudi i per a consultar materials tals com diccionaris, atles, enciclopèdies etc...

En la segona zona o part de la biblioteca trobem la "biblioteca" propiament dita, ja que és ací on estan els llibres que poden ser prestats.