Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

INSTAL·LACIONS

Aula taller

En l'aula-taller es desenvolupen els projectes tècnics necessaris per a construir aparells i màquines que reforcen els coneixements de l'assignatura adquirits en l'aula. S'organitza, per raons pràctiques, en tres zones: l'aula, el taller i el magatzem.

El taller és la zona en què es realitzen treballs tècnics que requerixen l'ús de ferraments, maquinària i equips d'instal·lació fixa.

Està aïllat de la resta d'instal·lacions, per a protegir dels possibles sorolls ocasionats en ell.

A més a més, d'un menut magatzem, disposa de cinc bancs de treball, panells de ferraments manuals, cargols de banc, dos taladres de columna, una ingletadora, dues serres de vaivé i ferraments elèctrics de diferent de tipus.