Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

INSTAL·LACIONS

Aula de música

L'aula de música del Centre es troba ubicada en la segona planta, junt a l'aula de plàstica i al departament d'orientació, allunyada de les aules ordinaries.

Foto de l'aula de música 1 Foto de l'aula de música 2

L'aula està dotada d'instrumental Orff, a més d'instruments de percusió d'alçada determinada i indeterminada, també té un equip de música, una pissarra pautada i altra normal, i un sintetitzador.

L'aula mateixa fa les funcions de Departament.

Foto de l'aula de música 3 Foto de l'aula de música 4