Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Consell escolar de centre

El Consell Escolar és l'órgan de participació dels diferents membres de la comunitat educativa i el de màxima responsabilitat en la gestió del centre.

El període de mandat de permanència del Consell és de quatre anys encara que cada 2 anys es renova parcialment, i l'accés al mateix, en el cas de professors, pares i alumnes, és mitjançant procés electoral.

Components:

Está constituït per el Director, que el presidix, el Secretari (amb veu, però sense vot) i el Cap d'Estudis, representants de professors, de pares i mares d'alumnes, un membre del personal no docent i un representant de l'Ajuntament.

President:

 • Ana García Alvite

Cap d'Estudis:

 • Agustín Martínez Domenech

Representant de l'Ajuntament:

 • Marian Juan Esteve

Secretari:

 • Alberto Marruenda Molina

Representats de mares i pares:

 • Yolanda Bernabeu Piña
 • Juan J. Rico Bernabeu
 • Joan Antoni Cerdà Parreño
 • Marisa Llorens Rico
 • María José rico Cerdá
 • María Ribera Torres

Representants de l'alumnat:

 • Elena Bordera Payà
 • Verónica Castillo Moyà
 • Rossie-Jay Summer Morley
 • Candelaria García Castro

Representant del PAS:

 • Florencio Martín Herrera

Representants del Professorat:

 • José Castells López
 • Joan de Déu Mira Pastor
 • Rosalía Rico Verdú
 • Joaquín Rojo Ruz
 • Francesc Cerdà Vidal
 • Cristina Borna y Gimeno
 • Mariola López Ferrer

Competències:

 • Formular propostes sobre la Programació General Anual.
 • Aprovar i avaluar el Projecte Educatiu de l'Institut.
 • Aprovar el Reglament de Règim Interior de l'Institut.
 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris.
 • Elaborar les directrius per a les activitats complementàries.
 • Aprovar el projecte de pressupost.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament.
 • Analitzar i valorar l'activitat general de l'Institut.