Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

ORGANIGRAMA

Claustre de professors

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculares d'etapa, aprovar-los, evaluar-los i decidir les seues possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seua presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagógica.
 • Triar als seus representants en el consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, evaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitze l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendimient escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Professors del curs 2017/2018

Dep. Filosofia

 • Joan De Déu Mira Pastor
 • Neus Marín Garrigós

Dep. Cultura Clàsica

 • Amparo Cebrián Cantos

Dep. Llengua i Literatura Castellana

 • Rosalía Rico Verdú
 • Joaquín Rojo Ruiz
 • Soledad Guillem Esteve
 • Carmen Vidal Durà

Dep. Geografia i Història

 • José Antonio Moreno Nieves
 • Joan Camarasa Vendrell
 • Maria Aitana Ortiz Juan
 • Mirian Herraiz Sánchez

Dep. Matemàtiques

 • Salud Berbegal Rico
 • Mª Àngels Rico García
 • Agustín Martínez Domenech
 • Sonia Castelló Rico

Dep. Física i Química

 • Francesc Cerdà Vidal
 • Alicia Valor Pascual
 • Maria Isabel Rico Beneito

Dep. Ciències Naturals

 • Mª Carmen Campos Guillen
 • Maria Aranzazu Espi Soler
 • Patricia Soriano Oltra

Dep. Plàstica

 • Ana López Pastor
 • Laura Granell Moreno

Dep. Francès

 • Pilar Climent López

Dep. Anglès

 • Lourdes Hernández Sánchez
 • Mª Carmen Valera Pla
 • María del Mar Perez Tortosa
 • Angela Mingot Mayor

Dep. Música

 • Fco. Javier Valdes Mira
 • Francisco Tomas Perez Santonja

Dep. Educació Física

 • Joan Castells López
 • José Javier Sánchez Ayala

Dep. Orientació

 • Maria Bartulos Iglesias
 • Mª Pilar Boronat Seco

Dep. Tecnologia

 • Ana García Alvite
 • Jorge Fernández González
 • Beatriz Toledo Jiménez
 • Sara Soria Gisbert

Dep. Informàtica

 • José Cañizares Flor
 • Alberto Marruenda Molina

Dep. Llengua i Literatura Valenciana

 • Maria Martí Jordà
 • Francisca Mayor Sanchis
 • Isabel Ferre Berbegal
 • Fina Perez Paya

Dep. Economia

 • Matilde Castello Aparici

Dep. Religió

 • Mariola López Ferrer

Professors técnics de FP Bàsica d'Electricitat i Electrònica

 • Francisco Manuel Sánchez Hernández
 • Oscar Filibert Armengol Santamans

Professors técnics de FP Bàsica d'Administració i Gestió

 • Mª José Bonifacio Gallego
 • Mª Dolores Llopis Miro