Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Llistats provisionals CAMPUS CIENTÍFICS

20/05/2013

Imagens Notícia
IM

Podeu consultar els llistats provisionals dels alumnes beneficiaris del programa Campus Científics 2013.

Tots els candidats seleccionats que vulguin confirmar la seva assistència a Campus científics d'estiu 2013 o renunciar-hi, han de fer a través de la seva àrea d'usuari de la pàgina web www.campuscientificos.es entre els dies 17 i 28 de maig de 2013. Els beneficiaris que confirmeu la vostra assistència a Campus científics d'estiu d'enviar per correu postal els originals dels documents que se li requereixin en acceptar la plaça.

En cas de no rebre cap comunicació per part del sol · licitant adjudicatari, els seus pares o tutors legals, s'entendrà que l'adjudicatari renuncia a la plaça i aquesta passarà a oferir-se al candidat corresponent de la llista de reserva.

Als arxius que segueixen trobaràs més informació.

Autor: Jorge Fernández González Enviar correo al redactor