Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Pàgina web del PAC, el programa d´aula compartida.

27/11/2020

Imagens Notícia
PAC

El programa d´Aula Compartida ofereix als joves la possibilitat de reforçar el seu aprenentatge i adquirir noves habilitats socials en un entorn diferent de l'habitual, amb una programació personalitzada i en un espai alternatiu.

Les lleis que existeixen actualment sobre l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i la compensació de les desigualtats en educació indiquen que les administracions públiques desenvoluparan accions de caràcter compensatori en relació amb les persones, grups i àmbits territorials que es troben en situacions desfavorables i les polítiques d'educació compensatòria reforçaran el sistema educatiu de manera que s'evitin desigualtats de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d'una altra índole. Amb aquesta finalitat es desenvolupen els programes PAC, específics per a l'atenció a la diversitat i inclusió educativa i destinats a l'alumnat en risc d'exclusió social matriculat en centres d'educació secundària obligatòria que presenta conductes disruptives, dificultats d'adaptació a l'medi escolar i tendència a l'absentisme .

- Reforçar les competències clau i les aptituds per prevenir comportaments disruptius.
- Oferir un espai alternatiu que millori l'experiència educativa de l'alumnat.
- Crear un entorn de cooperació entre l'administració educativa, els centres i l'entitat local.
- Optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l'alumnat.

Cert percentatge dels estudiants d'instituts d'educació secundària presenten un acusat grau d'absentisme i de dificultats per a la integració escolar. Amb aquest sistema l'institut desenvolupa un programa grupal alternatiu a l'aula ordinària (a què es denomina aula compartida o AC) orientat a reconciliar aquests estudiants amb l'entorn acadèmic i amb l'aprenentatge.Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor

Enllaços relacionats