Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Informació COVID -19

14/09/2020

Imagens Notícia
Salut pública

Adjuntem informació rellevant per a la gestió de la crisi sanitària en el centre de la Directora del Centre de Salut Pública d´Alcoi.

Recordem als pares, mares i/o tutors legals de l'alumnat que han de retornar signat als tutors i tutores el "Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per a accedir en el centre educatiu"
Moltes gràcies per la seua col·laboració

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor