Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Bon estiu!

31/07/2020

Imagens Notícia
Bon estiu

Ara que acaba juliol i tanquem l'institut fins setembre, us podem informar de les tasques d'organització que hem estat realitzant.

El curs vinent haurem de conviure amb la incertesa de com evolucionarà la pandèmia i reprendre i mantenir l'activitat presencial al centre el major temps possible, ens ha obligat a adoptar una sèrie de mesures de protecció i prevenció davant la COVID-19 que garantisquen que es fa de manera segura. Aquestes mesures estan recollides al Pla de Contingència i Continuïtat del Centre, publicat a la web, però es concreten en l'ús obligatori de mascareta, mantenir la distància de seguretat de 1,5 m, evitar aglomeracions i mantenir una correcta higiene de mans.
A més, organitzativament també suposarà un procés d'adaptació i un gran canvi, ja que l'organització d'aules serà per grup i no per aula-matèria, s'han introduït els àmbits en 1r d'ESO com a nova forma d'organització pedagògica i, a fi de minimitzar la mobilitat i els contactes entre alumnat de diferents classes, hem unificat els grups de cada nivell i només compartiran optatives, Religió/Valors ètics dos grups per nivell, el que suposa que no sempre hem pogut respectar les seues preferències manifestades en la matrícula.
Així mateix, totes les matèries s'impartiran a l'aula de referència del grup excepte Educació Física i hores soltes d'altres matèries, minimitzant sempre el trasllat del grup a una altra aula.
La pandèmia ocasionada pel COVI-19 ens ha obligat a una organització extraordinària i excepcional, al igual que ho ha sigut el final de curs, esperem poder tornar a una normalitat que ens permeta celebrar tot el que no hem pogut celebrar enguany amb tota la comunitat educativa, perquè motius no ens en falten.
Traslladar de nou l'agraïment a tota la comunitat educativa i l'enhorabona al claustre de professors i l'alumnat de 2n de Batxillerat pels excel·lents resultats de l'EBAU.
El curs 2020-2021 exigirà de tota la comunitat educativa un esforç extraordinari i un gran compromís perquè entre tots aconseguim un entorn escolar segur on es puguen desenvolupar les classes minimitzant el risc al màxim.
Què passeu molt bon estiu, descanseu perquè necessitarem energia renovada per a setembre.

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor