Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

V3 del Pla de Contingència i Continuïtat del Centre.

30/11/2020

Imagens Notícia
Covid

S'adjunta la versió 3 del Pla , que arreplega les mesures de protecció i prevenció davant la COVID-19.

Continuarà siguent revisat periòdicament de manera ordinària i necessàriament en els canvis de Fase o quan s'incorporen noves activitats. Aquesta revisió analitzarà les mesures adoptades i, si escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i proposar noves mesures, iniciant així un cicle de millora contínua.
No dubteu en traslladar les vostres suggeriments o propostes a la direcció del centre.

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor