Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Informació coronavirus2

12/03/2020

Imagens Notícia
Informació

Informació sobre les decisions que es van prenent per part de les autoritats sanitàries en el marc de l'epidèmia del COVID-19.

Us informem que:Primer. Se suspenen tots els viatges escolars previstos fora de la població on estiguen situats els centres educatius que els hagen programat.Segon. Se suspenen, igualment, els intercanvis de professorat i d'alumnat, així com les estades formatives de tots els nivells educatius, que estigueren previstos.Tercer. La realització d'excursions escolars d'àmbit local haurà de ser autoritzada pels responsables de l'àrea de salut pública de la qual forme part el centre educatiu corresponent.Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l'alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).
Os informamos que:Primero. Se suspenden todos los viajes escolares previstos fuera de la población donde estén situados los centros educativos que los hayan programado.Segundo. Se suspenden, igualmente, los intercambios de profesorado y de alumnado, asícomo las estancias formativas de todos los niveles educativos, que estuvieran previstos.Tercero. La realización de excursiones escolares de ámbito local tendrá que ser autorizada por los responsables del área de salud pública de la que forme parte el centro educativo correspondiente.Cuarto. Se suspenden las prácticas en centros sanitarios del alumnado que está cursandoel módulo de formación en centros de trabajo (FCT).

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor