Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Primera mobilitat prevista al projecte Erasmus + K229

26/11/2019

Imagenes Notícia
k229

"Bookpackers por Europa: viajes inspiradores a través de culturas pasadas y presentes"

Els professors Sonia Castelló, Amparo Cebrián i Joaquín Rojo del nostre centre estan realitzant la primera mobilitat prevista al projecte Erasmus + K229 del nostre centre del 26 al 30 de novembre.
Anomenat "Bookpackers por Europa: viajes inspiradores a través de culturas pasadas y presentes", el projecte pretén potenciar la lectura i el debat, l´encontre de cultures, el coneixement del patrimoni i de les llengües europees, i la consciència europea democràtica entre els nostre alumnat i els dels socis europeus. Un projecte que preveu mobilitats d´alumnat aquest curs a Portugal i Polònia.
Estan assistint a una reunió constitutiva del projecte amb els altres socis europeus a Izmir, Turquia, amb representants dels següents centres :

-Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi, Izmir, Turquia,
-LSS BRUNO TOUSCHEK, Grottaferrata, Itàlia,
-Agrupamento de Escolas de Soure, Soure, Portugal,
-XX Liceum Ogolnoksztalcace, Krakow, Polònia
Aquest projecte creguem, que com tots els que realitzem al centre, són en benefici de l´alumnat i per tant resultaran molt beneficiosos per millorar la qualitat de l´educació.


The teachers Sonia Castelló, Amparo Cebrián and Joaquín Rojo from our center are carrying out the first mobility planned for the Erasmus + K229 project in our center from November 26 to 30.
Called "Bookpackers in Europe: inspirational trips through past and present cultures", the project aims to promote reading and debate, the encounter of cultures, knowledge of European heritage and languages, and democratic European awareness among Our students and those of the European partners. A project that foresees student mobility this year in Portugal and Poland.
They are attending a constitutive meeting of the project with the other European partners in Izmir, Turkey, with representatives from the following centers:

-Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi, Izmir, Turkey,
-LSS BRUNO TOUSCHEK, Grottaferrata, Italy,
-Group of Schools of Soure, Soure, Portugal,
-XX Liceum Ogolnoksztalcace, Krakow, Poland
We believe this project, which, like all of us doing in the center, is for the benefit of the students and therefore they will be very beneficial for improving the quality of education.

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor