Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Formació Erasmus + K1 de l' IES Enric Valor, curs de Bea Toledo al Regne Unit.

05/08/2019

Imagenes Notícia
Erasmus+

Erasmus+ K101

Bea Toledo

Comença la primera mobilitat dins del projecte Erasmus+ del Centre IES Enric Valor que porta per títol "Per un nou marc europeu d'educació inclusiva i intercultural a través dels elements transversals". La nostra companya del departament de Tecnologia comença hui un curs en Regne Unit per a millorar la competència lingüística i compartir experiències educatives amb companys d'altres països, per ser un dels vehicles de confluència i enteniment entre cultures.
D'aquesta manera s'afavoreix al mateix temps la qualitat i l'eficàcia de l'educació coneixent, valorant i respectant els aspectes bàsics del patrimoni cultural propi i dels altres.

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor