Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Erasmus+. L'IES Enric Valor de Castalla present al VI Encontre Nacional. Múrcia.

25/06/2019

Imagenes Notícia
Erasmus+

Erasmus +

Representats per la nostra coordinadora Erasmus +, Sonia Castelló.

Més de 500 docents de tota Espanya assisteixen aquests tres dies, del 24 al 26 de juny, al VI Encontre Nacional dels projectes de mobilitat Erasmus + en el teatre Romea de Múrcia i en la Universitat de Múrcia.

Es reuneixen per formar-se en i per la millor gestió dels projectes de mobilitat en els apartats econòmic, de comunicació i control.

Els participants són representants i coordinadors de projectes de les institucions educatives que han estat dotades en la convocatòria de 2019, com és el cas del nostre centre.

Per altra banda es presenten bones pràctiques i es realitzen grups de treball en els que els docents poden canviar impressions i intercanviar les experiències.


Represented by our Erasmus + coordinator, Sonia Castelló.

More than 500 teachers from all over Spain attend these three days, from June 24 to 26, at the 6th National Meeting of Erasmus + mobility projects at Romea Theater in Murcia and at the University of Murcia.

They meet to train for the best management of mobility projects in the economic, communication and control areas.

The participants are representatives and project coordinators of the educational institutions that have been endowed in the 2019 call, as is the case of our center.

On the other hand, good practices are presented and work groups are carried out in which teachers can change impressions and exchange experiences.

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor