Instituto de Enseñanza Secundaria Enric Valor

IDIOMAS

Noticia

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES PROVES PAU 2020

30/06/2020

Imagenes Noticia
PAU 2020

Horari de les proves

IES ENRIC VALOR, CASTALLA 7,8,9 de juliol 2020

L'alumnat llegirà atentament aquestes indicacions i les seguirà al llarg dels 3 dies en què realitzaran les PROVES PAU.
ABANS D'EIXIR DE CASA CAL COMPROVAR QUE PORTEU:
. Documentació imprescindible: a. DNI
b. Targeta sanitària SIP
. Mascareta higiènica.
. No es compartirà el material per a la realització de les proves per la qual cosa l'alumnat ha d'assegurar-se de portar tot allò necessari: bolígrafs, llapis, corrector, calculadora ...
. És recomanable que porteu aigua per poder hidratar-vos al llarg del dia. A L'INSTITUT:
1. L'alumnat haurà de presentar-se al centre almenys amb 45 minuts d'antelació al començament de cada examen.
2. L'accés al centre es realitzarà per una única porta que estarà degudament senyalitzada en color verd (porta principal de vidre).
a. L'alumnat ha de fer correctament higiene de mans a l'entrada del centre i portarà la mascareta posada.
3. A la porta de l'edifici s'hi penjaran els llistats d'alumnes i aules assignades per als exàmens. Cal evitar aglomeracions per consultar els llistats i mantenir les distàncies de seguretat (1'5 metres) en cada entrada i eixida de centre i aules.
4. A l'interior del centre s'ha de respectar la senyalització de circulació i la distància de seguretat. Els i les alumnes només tenen permés l'accés a les zones de pas cap a les aules d'examen i els banys.
a. Es mantindran oberts els banys, mantenint en l'interior la distància de seguretat. L'aforament és de 4 persones.

IES ENRIC VALOR, CASTALLA 7,8,9 de juliol 2020
5. L'alumnat portarà mascareta que tape nas i boca per accedir a l'edifici i l'aula de realització de les proves. Només podrà llevar-se-la quan estiga a la taula assignada per a fer l'examen i se l'haurà de tornar a posar per lliurar la prova, eixir de l'aula o fer alguna pregunta (en cas de ser necessari).
6. Els alumnes hauran de deixar el DNI a la taula on fan l'examen, en un lloc visible i tot el temps que estiguen realizant les proves.
7. L'alumnat rebrà una targeta de color BLAU que els identifica i que hauran de portar visible al llarg dels 3 dies de les proves PAU.
8. Els i les alumnes han de tindre les seues motxilles i pertinences prop d'ells, en l'aula on faça els exàmens, però de forma que no toque els dels altres.
a. Abans de deixar la motxilla hauran d'agafar tot el material necessari per a la realització de les proves: bolígraf, llapis, corrector, calculadora, ...
9. L'estudiantat no podrà utilitzar ni portar en cap moment ni mòbils ni rellotges ni altres aparells electrònics durant els exàmens. Està prohibit l'ús de dispositius que permeten la comunicació entre persones.
a. PROVA DE MATEMÀTIQUES: Es permet l'ús de calculadores sempre que no siguen gràfiques o programables, i que no puguen realitzar càlcul simbòlic ni emmagatzemar text o fórmules de memòria.
10. Una vegada acabades les proves, l'alumnat abandonarà el centre.
11. Horari de les proves. EN CAS DE COINCIDIR DUES PROVES, EL PRIMER DIA US
DIRAN QUAN LES REALITZAREU.

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor

Volver