Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Projecte d'intercanvi escolar d'alumnat FIL 2023 amb l’IES La Melva d’Elda.

10/05/2023

Imagens Notícia
FIL

FIL

Per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.

L’ alumnat de 3r d’ESO del nostre centre participa en el projecte d'intercanvi escolar d'alumnat FIL 2023 amb l’IES La Melva d’Elda per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.
La primera fita ha estat a Castalla on ha acudit l’alumnat d’Elda.

Un dels eixos que articula el sistema educatiu valencià, a través de la legislació tant estatal com autonòmica, és la presència de les dues llengües oficials i la necessitat d'aprendre-les i dominar-les.

El Consell de la Generalitat té l'obligació de propiciar la formació de l'alumnat en el respecte a la utilització del valencià i per això vol afavorir activitats que fomenten el coneixement, per part de l'alumnat de centres educatius amb un context lingüístic majoritàriament no valencianoparlant, de la realitat educativa, cultural, social i lingüística de comarques i poblacions amb un context lingüístic predominantment valencià.

La modalitat d'intercanvi FIL, de caràcter obert, es pot convertir en un recurs interdisciplinari de gran importància que permet millorar la competència comunicativa a través del coneixement de les pràctiques artístiques, del patrimoni cultural i natural, dels jocs i els esports tradicionals o d'altres continguts lligats a les matèries curriculars.

Autor: IES Enric Valor Enviar correo al redactor