Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Autorització de no assistència a classe i dret de reunió per al dia 8 de març de 2023.

06/03/2023

Imagens Notícia
autorització

Rebuda la sol·licitud per part del representant del Consell Escolar de centre, Héctor Ávila Durá, manifestant el seu dret de reunió per al dia 8 de març de 2023.
D’acord amb les Lleis Orgàniques 3/2020 i 9/1983 i el decret 195/2022 aquesta direcció autoritza la decisió col·lectiva de no assistència a classe i dret a reunió per al dia assenyalat abans.
Es recorda que:
• Podran participar l’alumnat de 3r, 4t ESO, Batxillerat i cicles i els representant legals de l’alumnat participants han de justificar l´absència al tutor després de la falta.
• L’alumnat que no vol exercir aquest dret, pot anar a classe i fer classe amb normalitat.
El que s’exposa per a que sorgisca els efectes oportuns
 
A Castalla a 1 de març de 2023.
 
Ana G. Alvite 
Directora
IES ENRIC VALOR
Castalla. Alacant

 

Autor: IES Enric Valor Enviar correo al redactor