Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Reunió Erasmus + amb les famílies.

16/09/2022

Imagens Notícia
Erasmus

Erasmus

Per informar dels projectes Erasmus del nostre centre d'enguany.

Per aquest curs, 2022-2023 hem organitzat les següents mobilitats per a l'alumnat:
- Mobilitat a Alemanya del projecte All on board per als alumnes del Projecte Interdisciplinar All on board de 2n d'ESO, organitzat per la professora d'eixa assignatura Sonia Castelló.
- Mobilitat a Grècia del projecte Our sea, our link per als alumnes de Llatí i Cultura Clàssica de 4 ESO, organitzat pels professors d'eixes matèries ( Joan Camarasa i Amparo Cebrián).
- Mobilitat a Illa Reunió del projecte Podcasts per als alumnes de 1 Batxilllerat, organitzat pel seu professor de castellà, Chimo Rojo.
- Mobilitat a Alemanya del projecte Podcasts per als alumnes de Tecnologia i Ingenieria I, de 1r de Batxillerat, i la seua professora de tecnologia, Ana García i pel seu professor de castellà, Chimo Rojo.
Per a cada mobilitat tenim 5 places, no obstant intentarem poder crear alguna altra plaça. 
Per a la selecció de l'alumnat els criteris generals de baremació són: el comportament, l'interés pel projecte, participació en activitats de convivència i mediació, en el consell escolar, junta de delegats, eTwinning, lliga de debat, club de lectura i la capacitat comunicativa en anglés.
El projecte Erasmus continuarà el proper curs, intentant ampliar-se. 
Animem l'alumnat a participar en les activitats recomanades per a accedir a aquestes mobilitats.

Autor: IES Enric Valor Enviar correo al redactor