Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

ACTUALITZACIÓ PLA DE CONTINGÈNCIA

05/11/2021

Imagens Notícia
COVID

Adjuntem l'actualització del Pla de Contingència. Les noves mesures seran aplicables a partir del dilluns 8/11/2021.

Durant el temps d'esbarjo, es permetrà la interacció entre l'alumnat de diferents grups a l'aire lliure, mantenint la distància de seguretat i l'ús correcte de la mascareta.

No serà obligatori l'ús de la mascareta durant el desenvolupament de la classe d'Educació Física, quan aquesta es realitze a l'aire lliure, tant per a l'alumnat com per al professorat.

L'eixida al pati de tots els grups i nivells serà a les 10:45 i l'entrada a les 11:10, respectant els itineraris establerts per a cada grup i evitant aglomeracions.

Al finalitzar 6a hora només sonarà la música a les 14.55, que marcarà l'eixida o el canvi de classe, segons el nivell i grup, per tant, no hi haurà eixida escalonada però respectant els itineraris establerts per a cada grup i evitant aglomeracions.

En el cas de l'alumnat, que acudisca al centre sense mascareta sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic, es farà un requeriment a la família o als representants legals per a instar-los que la utilitze o perquè presenten documentació que justifique la seua no utilització. En cas de no fer-ho no es permetrà l'entrada al centre a aquest alumnat i es donarà trasllat d'aquesta situació a la comissió d'absentisme perquè s'adopten les mesures que es consideren.

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor