Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Xarrades-taller d'AEPA, prevenció de conductes addictives.

18/02/2021

Imagens Notícia
AEPA

AEPA

AEPA

Manuela Hidalgo, especialista en conductes addictives de l'associació AEPA (l'Anàlisi, Estudi i Prevenció de les Addiccions) ha explicat a l'alumnat de 2n d'ESO com afrontar i estar alerta davant de les addiccions.
En aquesta etapa vulnerable de la seua vida esdevé molt important com fer front a les addiccions derivades del mal ús a activitats com el joc a Internet, els videojocs, les xarxes socials, els influecers, les màquines escurabutxaques, els centres de joc d'apostes, o les apostes esportives.

El perill en les xarxes ve de moltes parts i la formació a l'alumnat és la millor manera de defendre's d'aquestos.

A través de precentacions, vídeos, reflexions, debats, es va explicant aquest contingut.

La Fundació per a l'Anàlisi, Estudi i Prevenció de les Addiccions (AEPA), és una Fundació de la Comunitat Valenciana de caràcter preventiu, assistencial, esportiu, cultural, científica i sense ànim de lucre sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana.

AEPA, inicialment es va crear com a associació el 1997, passant dos anys mes tard a constituir-se com Fundació. La Fundació AEPA, d'acord amb els seus Estatuts Fundacionals està dirigida per un patronat format per quatre patrons, president, vicepresident, Secretària i Tresorer; el seu àmbit d'actuació és preferentment la Comunitat Valenciana encara que pot estendre les seves activitats a qualsevol altre àmbit professional. Pel que fa a el sector de persones atès, l'actuació de la fundació es circumscriu a la formació i assessorament de professionals dels trastorns addictius i persones amb conductes addictives.

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor