Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Prevenció de la violència de gènere

20/01/2021

Imagens Notícia
Violència de gènere

Programa "Conèixer per a canviar la mirada" CAM pro Dona per a joves per "El Cerezo".

L' associació "El Cerezo" és una associació sense ànim de lucre que promou programes i projectes d'integració sociolaboral en el marc de l'Economia Social i Solidària.

Al llarg de tot aquest temps, ha consolidat nombrosos programes connectats entre si que tenen com a finalitat la inserció laboral i social de persones amb dificultats.
Els seus objectius es centren en les següents accions:
- Formació de les persones vulnerables. Promoció d'accions formatives i d'inserció sociolaboral.
- Desenvolupament d'activitats que promocionen la igualtat de gènere i les relacions interculturals.
- Contribuir al foment de la responsabilitat social empresarial.
- Creació d'ocupació a través de les empreses d'inserció.

El Servei de Formació de l'Associació el Cerezo té com a objectiu principal oferir a les persones en situació de vulnerabilitat competències a nivell formatiu que permeten la reconversió laboral i promoguen la seva reinserció en el mercat de treball. La seua formació dona resposta a diversos col·lectius en situació de vulnerabilitat de Villena i la comarca per oferir-los oportunitats formatives als que per diferents motius s'han desvinculat del sistema educatiu o es troben en situació d'atur de llarga durada. El propòsit fonamental és dotar-los d'eines bàsiques que faciliten el seu itinerari d'inserció sociolaboral, el que al seu torn evita que caiguen en la pobresa i en l'exclusió social, i en la majoria dels casos, els permet reestructurar a nivell emocional.

https://elcerezo.org/

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor