Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Organització curricular de 1r d'ESO

12/06/2020

Imagens Notícia
Treball per àmbits

El centre està preparant l'organització curricular per àmbits per a dur a terme en tos els grups de 1r d'ESO al curs 2020-2021.

Aquesta organització suposa canvis en la manera d'entendre el procés d'ensenyament: en l'organització dels espais i agrupament de l'alumnat; en l'organització dels horaris del professorat, en la seua coordinació i gestió de l'aula, en la metodologia de treball i la diversificació dels recursos didàctics.

L'organització del currículum per àmbits combina l'aprenentatge competencial i significatiu del treball globalitzat amb el respecte per les diferents aproximacions al coneixement que tenen les diferents especialitats. Treballar de manera interdisciplinària i globalitzada afavoreix l'aprenentatge competencial de tot l'alumnat. A més, facilita la transició de l'alumnat procedent de 6é de primària. Treballar per àmbits permet atendre i enriquir tots els nivells, tant l'alumnat amb més dificultats com l'alumnat amb un rendiment alt.

El nostre centre té una llarga trajectòria en la implementació de metodologies actives, el treball per àmbits projectes o tasques ja s'havia posat en pràctica al llarg dels cursos anteriors, el proper curs ho farem d'una forma més globalitzada i organitzada en tots els grups de primer d'ESO, amb el compliment de la Resolució de 29 de maig, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular del primer curs d'educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

En aquesta línia, el nostre projecte d'innovació educativa i tecnològica "e-ducació activa" donarà suport a aquesta organització curricular.

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor