Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Presentem el projecte d'innovació: e-ducació activa

11/06/2020

Imagens Notícia
Aprenentatge viu

L'objectiu general d'aquest projecte és el convertir l'alumnat en protagonista del seu procés d'ensenyament i aprenentatge, orientant la pràctica docent a l'adquisició de les competències clau amb l'aplicació de metodologies actives.

Per a aconseguir aquest objectiu, es planteja un canvi en el model tradicional d'ensenyament instructiu, amb un increment de l'ús dels diferents recursos TICs envers l'ús dels llibres de text.

Davant la situació d'impossibilitat de concentració d'alumnes en espais presencials, els entorns i tecnologies virtuals han augmentat el seu potencial de desenvolupament. La presència de les TICs (Tecnologies de la informació i la comunicació) en les aules, ja no és una opció si no una realitat cada vegada més necessària que implica una actualització en el model d'ensenyament actual i parteix de la cultura de la connectivitat en què tota la societat està immersa en l'actualitat.

Per a aquell alumnat que no dispose de dispositiu i vulga adquirir un, el centre posa a la disposició de les famílies diverses opcions per a la compra, però també es podrà dur al centre dispositius propis a més dels recursos digitals amb què ja conta el centre.

Consulteu el projecte per a més informació i, si teniu qualsevol dubte, contacteu amb la coordinadora del projecte Sara Soria: sarasoria@iesenricvalor.es

Autor: Ana García Alvite Enviar correo al redactor