Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Admissió nou alumnat pera FP Bàsica 2019/2020

08/04/2019

Imagens Notícia
Admissió

Les dates de presentació d'instàncies per al procés d'admissió de nou alumnat seran del 16 maig al 3 de juny de 2019 a la Secretaria del Centre.

En els arxius adjunts trobareu tota la informació referent al procés d'admissió, així com la documentació que s'ha d'entregar.

La sol·licitud d'admissió s'ha de realitzar utilitzant l'assistent telemàtic disponible al següent enllaç http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado i imprimir-la posteriorment.

NOTA: El formulari per a la inscripció no estarà disponible fins que comence el termini d'admissió.

Autor: Alberto Marruenda Molina Enviar correo al redactor