Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

CONSTITUCIÓ EQUIP DE CONVIVÈNCIA

07/10/2011

Imagens Notícia
Equip de Convivència 2011/12

Organigrama Convivència 2011/12

S'ha constituït l'Equip de Convivència de l'IES de Castalla amb la participació d'alumnes, mares, PAS i professorat.

L'Equip està format per Beatriz Toledo, vicedirectora, Cristina Ibáñez, cap d'Estudis, Carmen Vidal, coordinadora de Convivència, els professors i professores Joan Castells, José Antº Sánchez, Alicia Valor, Marisa Soriano, Mariola López, José Antº Moreno, Graciela Crespo, Yolanda Blasco, Paco Cerdá, Gilles Gatto, María Bártulos (Psicopedagoga), i Miriam del Río; els alumnes Héctor Pérez Payá, Valen García, Juan Ángel Marín i Mónica Berenguer; les mares Pepi Sarabia i Lorena Bertrán; més Floren Martí, en representació del PAS (Personal d'Administració i Serveis).

Per aquest curs s'han fixat una sèrie d'objectius entre els que podem destacar:
- la continuació de les intervencions diàries, a través de l'Equip de Mediació, amb la major implicació dels alumnes.
- la millora del Registre d'Intervencions
- la continuació del programa d'habilitats socials en primer cicle d'ESO.
- la continuació de la formació d'alumnes i pares/mares mediadors.
- el manteniment del treball amb l'AMPA, en convivència i altres programes com Mares Delegades.
- el tutelatge per part d'alumnes de 4t d'ESO a alumnes nouvinguts de 1r d'ESO.
- l'estudi de la implantació de la figura del professor/a-acompanyant.
- la revisió del Decàleg de Convivència, reelaboració i difusió.
- l'estudi de la possibilitat d'implantar l'organització aula-matèria, des de la comissió creada a l'efecte.
- revisió, actualització i reelaboració del Pla de Convivència.

Per a aconseguir aquests objectius s'ha fixat una reunió mensual els dimecres a les 13 hores, sempre que la resta de calendari de reunions ho permeta. A més, l'Equip de Mediació es reuneix tots els dilluns durante el primer esplai.

Autor: José Antonio Moreno Nieves Enviar correo al redactor

Enllaços relacionats