Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Galeria

COM SONA L'ESO, 2023.

11/05/2023

L’alumnat que hi participa del nostre centre ha estan a la Trobada Com Sona l'ESO, a Altea.

COM SONA L'ESO. L’alumnat que hi participa del nostre centre ha estan a la Trobada Com Sona l'ESO, a Altea.

És un projecte de l’escola pública per a l’escola pública.
El fet de participar-hi actuant (i no com a públic) incrementa la implicació de l'alumnat. Recordem que la trobada no és el lloc on aprendrem les cançons sinó el moment d'acoblar totes les peces. Comporta, per tant, que alumnes i professors/es porten des del gener treballant el material als seus respectius instituts.
Una de les sensacions més impactants per al professorat és participar en el primer assaig del Cor: els/les 1300 alumnes coneixen perfectament el material i tenen tantes ganes com el/la professor/a de treballar-les amb la resta d'institut per aconseguir que surtin a la perfecció.
La vivència és tan intensa que la relació professor/alumne/a es fa molt més fluida i directa afavorint el desenvolupament diari de la relació d'aprenentatge. Hi ha una situació d'interdependència única. L'alumnat confiarà en el seu professor/a i aquest/a dependrà absolutament de la responsabilitat dels seus alumnes, atès que seran aquests/es els qui “donaran la cara” davant del públic. S'aconsegueix una admiració i un reconeixement mutu intens i inusual.
L'alumnat se sent protagonista positiu en el procés d'aprenentatge: de fet, són els protagonistes. Augmenta la seva autoestima. Els permet entendre la música i, en general, el fet artístic, com una cosa viva i directa. I, sobretot, com una cosa en què poden participar. -La major part dels alumnes experimentaran per primera vegada a les seves vides les sensacions que produeix estar sobre un escenari: seran altres els que aniran a escoltar-los a ells/es. Aquesta situació genera a l'adolescent un sentiment immediat de responsabilitat individual i compartida amb els companys/es. I aportaran feina, concentració i companyerisme.

Autor: IES Enric Valor Enviar correo al redactor