Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Galeria

Curs Erasmus : Teaching languagues, culture or both?.

25/03/2022

Últim dia de curs a Helsinki!

Últim dia de curs a Helsinki!

Al llarg d'aquests dies, hem realitzat diferents activitats grupals que ens han conscienciat de les diferències culturals i com aquestes poden arribar a crear veritables barreres culturals que dificulten la comunicació entre les persones, tot i que aquestes parlen de manera fluida la mateixa llengua. Per això, activitats grupals com ara el "cercle de vivències", així com el role-playing de vivències on s'experimenta la problemàtica de la barrera cultural, ens han ajudat a entendre les dificultats existents a l'hora d'entendre certs elements culturals.

També hem aprés sobre la diferència entre prejudicis i tópics culturals, com els últims, en certa manera, son difícils d'evitar, però mai cal deixar que es convertisquen en en veritables prejudicis cap a un cultura. Hem aprés, per tant, a identificar prejudicis culturals, com evitar-los, així com les diferents fases d'immersió cultural, des del moment en el que s'entra en contacte amb una cultura, passant pel shock cultural que suposa entendre les diferències que hi pot haver una altra cultura i la nostra i acabant en la etapa de reajustament dels nostres prejudicis previs.

Finalment, hem rebut els certificats d'assistència al curs i ens hem fet una foto grupal, però abans hem vist una sèrie d'aplicacions, textos, activitats i projectes pràctics per tindre exemples molt més concrets de com dissenyar un pla d'aprenentatge sobre com ensenyar correctament cultura. Fins i tot hem aplicat un, realitzant una divertidíssima búsqueda del tresor per el centre de Helsinki!

En definitiva, tota una experiència molt positiva, tant des del punt de vista metodològic i educatiu com del personal, doncs entrar en contacte amb altres cultures i punts de vista sempre és enriquidor!

Juanjo Pérez Cerdá

Autor: IES Enric Valor. Enviar correo al redactor