Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Galeria

Curs Erasmus plus

23/03/2022

Teaching languagues, culture or both?

I seguim en el curs d'Erasmus en Finlàndia!

El curs Teaching languagues, culture or both?, impartit per la professora i doctora en linguïstica Irena Papa, està resultant especialment interessant. La primera sessió de presentació on, juntament amb mi, trobem companys professors i educadors de diferents parts d'Europa, com ara de Beja, a Portugal, i de Reunion Island, territori d'ultramar francés, ens ajuda a entendre les diferentes complexitats, característiques i problemes dels diferents sistemes educatius. No només això, sinó que també ens ensenya a aprendre que, tal com hi ha milers de cultures al llarg del món, hi ha milers de possibles definicions de cultura. Una petita activitat cooperativa ens fa entendre que, pel que fa a la definició de cultura, resulta difícil identificar quins elements i quins no són culturals, donc una cultura evolució molt ràpidament.

Aquests tres dies hem aprés també sobre els diferents conceptes elements relatius a la cultura i com la cultura i el llenguatge s'interrelacionen: no es pot entendre cultura sense llengua i a l'inrevés, això com tampoc podem deslligar cultura d'història. El llenguatge expressa una realitat cultural concreta, però també simbolitza una realitat cultural: és pràcticament impossible entendre de manera profunda i conscient una llengua sense entendre la cultura i, per tant, l'enfocament a les aules ha de canviar si volem ensenyar en una societat multicultural com la que tenim a dia d'avui. Per tant, si pretenem ensenyar als nostre alumnes una llengua concreta, és molt important ensenyar cultura juntament amb llengua, no com a elements separats.

També hem aprés la importància d'entendre les diferències entre tindre coneixement cultura o tindre consciència cultural. Mentre que una aproximació més tradicional en l'aprenentatge (especialment en l'aprenentatge de llengües) passa per obtindre coneixement culturals (que ens són donats per una font externa, com ara un professors, les classes teòriques, coneixements sobre un país o una cultura..), prendre consciència cultural es pot aconseguir de maneres menys tradicionals, com ara mitjançant la música, películ·les o viatjant a altres païssos, per tant, és més personal i més difícil d'aconseguir.

Treballem, a més, cooperativament en base a conceptes com "l'iceberg cultural": la cultura és com un iceberg, amb un elements que podem veure i entendre més fàcilment (com el llenguatge, la forma de vestir, les restes materials.) i altres difícil d'entendre sense major context i que són difícils d'observar (com ara els valors culturals, les creències culturals, les tradicions.). Es per això que, si pretenen ensenyar cultura, tenim que entrendre que la cultura es un procés d'interpreció i que evolució més ràpidament que altres aspectes més "tradicionals" del procés d'ensenyament-aprenentatge (com ara continguts teòrics d'història o gramàtica).

Juanjo Pérez Cerdá

Autor: IES Enric Valor. Enviar correo al redactor