Instituto de Enseñanza Secundaria Enric Valor

IDIOMAS

Noticia

Taller de reciclatge "Recicla amb els 5 sentits" per a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO

22/03/2021

Imagenes Noticia
Reciclatge

Reciclatge

Reciclatge

Dins de les XVIII Jornades de la Salut i la Convivència.

"Recicla amb els 5 sentits" és un projecte d'educació i conscienciació ambiental que tracta de corresponsabilitzar a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana a través de diversos tallers presencials i gratuïts mitjançant els quals s'abordaran diferents aspectes de l'reciclatge de residus d'envasos lleugers, de vidre i de paper i cartró, d'envasos i restes de medicaments i d'aparells elèctrics i electrònics.

Els objectius generals que es plantegen estan centrats en els següents aspectes:
Implicar la comunitat escolar i universitària en la millora de la gestió de residus tant en els centres educatius, com a casa seva i en els futurs llocs de treball dels estudiants.
Fomentar les bones pràctiques en la gestió dels residus a través de el coneixement de l'funcionament i serveis prestats pels SIG. Identificar l'alumnat i professorat en el seu rol com a peça clau en l'alimentació dels diferents SIG, així com la importància que té la conducta de la ciutadania en el funcionament correcte d'aquesta relació.

El procés d'aprenentatge es basa en el desenvolupament de les següents fases:

- Anàlisi de la problemàtica dels residus.
- Diagnòstic de la situació actual en els centres respecte a la gestió dels residus.
- Elaboració d'un pla d'acció per millorar la situació existent.
- Avaluació de l'procés i proposta de noves accions.

http://www.reciclaconloscincosentidos.com/

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor

Volver