Instituto de Enseñanza Secundaria Enric Valor

IDIOMAS

Noticia

Reconeixement del Enric Valor com a centre CEPAFE

01/03/2021

Imagenes Noticia
esport

Esport

Per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Davant la impossibilitat de poder realitzar presencialment l'acte de lliurament de diplomes de reconeixement als centres com a CEPAFE, ens han enviat els diplomes corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020. Ens han donat l'enhorabona i les gràcies pel nostre treball.
 
Un Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport -CEPAFE-, és un centre educatiu no universitari sostingut amb fons públics (centre públic i centre privat concertat), que imparteix educació primària i / o educació secundària obligatòria, que realitza un projecte de esport, activitat física i salut -PEAFS- en el curs acadèmic i està reconegut per la Generalitat.

QUÈ ÉS UN PROJECTE PEAFS?

El projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- és el document marc on es recullen la filosofia, objectius, plans, actuacions i activitats per a la promoció de l'activitat física i l'esport amb l'objectiu de formar en hàbits saludables i educació en valors, que es realitza al centre educatiu, tant en les seves pròpies instal·lacions com fora d'elles. Per a això, ha d'anar associat a el projecte educatiu de centre i a la programació general anual per donar coherència a l'acció educativa, i ha d'aconseguir el consens de tota la comunitat educativa implicada: consell escolar, equip directiu, claustre de professorat, AMPA, famílies i entorn local. Així mateix, haurà d'acollir i adherir-se a el Marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar.
Des d'un punt de vista interdisciplinari, les temàtiques dels programes a desenvolupar han de referir-se, entre altres, a les següents àrees: salut, recreació, competició, igualtat de gènere, convivència, discapacitat, col·lectius de la diversitat, família, medi ambient, etc. .

Autor: Joan Camarasa Vendrell Enviar correo al redactor

Volver