Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

RESUM DE LA XARRADA DEL PROFESSOR JOAN VAELLO

27/01/2012

Imagenes Notícia
Joan Vaello 2012

Presentem ací un resum provisional de la xarrada del professor Joan Vaello, celebrada el passat dimicres 25 de gener davant de la Comissió de Convivència.

En primer lloc va parlar sobre la relació entre convivència, motivació i rendiment acadèmic.
Actualment indicà el seu àmbit d'interés está relacionat amb els auto: autocontrol, autoestima.. I en el treball en equip del professorat.
La convivència té que ser un requisit i punt de partida per a millorar els resultats.
La incorporació de professorat nou als equips de treball dependrà de l'èxit ràpid visible dels Equips de Convivència. Per aconseguir-lo serà necessari buscar reptes menors i fàcilment mesurables. Per això, actualment està treballant en e funcionament de microequips de professors amb reptes col·lectius. Es tracta amb aixà d'aconseguir que el professorat que està en el que anomena zona de incertidumbre passe a la zona de professorat implicat.
Per allistar aquest professorat caldrà tenir èxit de forma ràpida i extendre aquest èxit: publicitar-lo.
Finalment va ser molt interesant la seua teoria d'actuació davant un problema greu que consisteix en el que anomena les tres R: Resentiment, Reconeixement, Requeriment, Ratificació i Rastreig.
Tot utilitzant l'estrategia de 1, 0, 1: un minut, zero papers, una persona.

Autor: José Antonio Moreno Nieves Enviar correo al redactor